พพ.เตรียมการ เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนขึ้นอีกเท่าตัว