นักวิจัยเผย การใช้โซล่าเซลล์แทนถ่านหินสามารถรักษา....